ฉันใช้เว็บไซต์แปลภาษาดังนั้นบางคำจึงเปลี่ยนเป็นสำนวนแปลก ๆ ฉันยังไม่ได้ตรวจสอบทุกคำว่าแต่ละคำถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ตามคุณอาจเข้าใจหลักการพื้นฐานของ Prout Village แชร์หน้านี้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน เราสามารถแก้ไขปัญหาสังคมทั่วโลกด้วยกัน

บทที่ 1: คำนำ

บทที่ 2: อนาคตของวิทยาศาสตร์

บทที่ 3: อาหารและการเกษตร

บทที่ 4: ที่อยู่อาศัย

บทที่ 5: การศึกษา

บทที่ 6: Prout Village

บทที่ 7: โครงการก่อสร้าง